Laatst toegevoegde informatie:

Continue reading Richtlijnen voor beleggen

Richtlijnen voor beleggen

Voor het voortbestaan van onze parochies en de realisatie van de pastorale doelstellingen is het van cruciaal belang de nodige werkingsmiddelen ter beschikking te hebben. Enerzijds is er de nood om hierover te kunnen beschikken op korte termijn. Anderzijds is het van essentieel belang om ook de werking in de toekomst te garanderen. Het opbouwen…

Read more Richtlijnen voor beleggen 0 Comment on Richtlijnen voor beleggen
Continue reading Boekhouding – goede afspraken

Boekhouding – goede afspraken

Voor het beheer van de middelen waarover een parochie beschikt dienen we zowel de burgerlijke als de kerkelijke regels te volgen. Daarom dient elke afdeling o.a. een correcte boekhouding te voeren. We willen er graag zijn om jullie hierbij te helpen zodat er tijdig een correcte een balans kan opgemaakt worden. Indien het praktisch onmogelijk…

Read more Boekhouding – goede afspraken 0 Comment on Boekhouding – goede afspraken