Laatst toegevoegde informatie:

Continue reading Onderscheid Kerkfabriek / Parochie

Onderscheid Kerkfabriek / Parochie

In de praktijk van de lokale parochiale werking blijkt dat soms, ten onrechte, geen strikt onderscheid gemaakt wordt tussen enerzijds de kerkfabriek en anderzijds de parochie. Het zijn nochtans wezenlijk verschillende entiteiten en patrimonia, onder meer op basis van hun statuut en hun bestaansreden of doel.

Read more Onderscheid Kerkfabriek / Parochie 0 Comment on Onderscheid Kerkfabriek / Parochie